"Tu się kończy wielkość świata.
Doczesnych trudów zapłata."

~ © E. K. Kowalik 2012 ~
kkowalik.art.plfotoaurinko.com